Jouw ouders
Worden jouw ouders, echtgenoot, partner of kind “wilsonbekwaam” voordat zij een volmacht of levenstestament hebben laten opstellen, dan kan de rechter op uw verzoek een bewind of curatele instellen. Bewind wordt ook gebruikt om mensen te helpen hun financiële situatie weer op orde te krijgen. Voor alleen niet financiële zaken kan een mentorschap voldoen. je kan kunt dan namens hen alle nodige zaken regelen. Daarvoor is wel telkens machtiging van de kantonrechter nodig. Ook moet door de bewindvoerder of curator jaarlijks verantwoording worden afgelegd aan de kantonrechter.

Noaber notarissen kan de aanvraag voor bewind en curatele voor je regelen, evenals de aanvraag van een machtiging. Ie in de directe familiekring niemand die de verantwoordelijkheid bewindvoerder of curator op zich kan nemen, dan is de Stichting Notex Bewind meestal bereid dit te doen. Deze stichting is verbonden aan Noaber notarissen. De kosten zijn in landelijke normen vastgelegd. Voor de functie van mentor kunnen wij meestal helpen een geschikte persoon te vinden.