Testament

Een testament is niet verplicht. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij erven. Wie dit zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij bespreken tijdens een persoonlijk gesprek uw wensen en leggen dit vast in een notariële akte waarin u zelf aangeeft wie uw erfgenamen zijn, wie wat krijgt na uw overlijden en wie u benoemt als executeur (diegene die uw nalatenschap afwikkelt).

Erfbelasting

Met een goed doordacht testament kan de erfbelasting (=successierecht) voor uw erfgenamen worden beperkt. Ook schenkingen tijdens uw leven besparen belasting, zelfs als deze alleen maar “op papier” worden gedaan. Met een goed doordacht testament helpt u uw nabestaanden met een goed geregelde onderlinge verhouding en zo laag mogelijke belastingheffing.

 

Heeft u vragen?

Bel dan met ons. Wij helpen u graag met het beantwoorden van alle vragen.