Algemene volmacht - levenstestament

Er kan in uw leven een levensfase aanbreken waarbij u zelf uw zaken niet meer goed kunt overzien. U kunt denken aan gezondheidsproblemen of ouderdom. Volgens de wet kunt u dan "wilsonbekwaam" worden genoemd. U kunt daarvoor bij de notaris, naast een testament, een notariële volmacht laten opstellen. Dit wordt ook wel levenstestament genoemd.

In een testament regelt u uw zaken voor uw overlijden.  Maar het is net zo belangrijk om uw zaken tijdens uw leven goed geregeld te hebben. Daarvoor kunt u een zogenaamd levenstestament laten opstellen.

Geen rechter nodig

Met het opstellen van een notariële volmacht voorkomt u de gang naar de rechter. Want al u niet meer kan of mag tekenen zal, zonder algemene volmacht, alles via de rechter moeten worden geregeld. Er wordt dan voor u beslist en zal er een bewind of curatele aangevraagd moeten worden.

Aan wie geeft u het vertrouwen?

Deze volmacht is geldig als u wilsonbekwaam zou worden. Daarom moet er heel zorgvuldig mee worden omgegaan. Het kan nodig zijn in deze volmacht beperkingen op te nemen om zoveel mogelijk het risico van misbruik te beperken. Als u een levenstestament heeft opgesteld, heeft u iemand gevolmachtigd om uw zaken te behartigen.  In de meeste gevallen zal eerst de echtgenoot of partner aangewezen worden en daarna pas de kinderen of iemand anders.

Wanneer gaat de volmacht in?

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat de volmacht pas gebruikt kan worden nadat deze geactiveerd zal worden door de notaris. Dan zal de notaris, die van u de regie krijgt, al dan niet samen met een arts mogen beoordelen of u wilsonbekwaam bent geworden. Pas dan mogen de kinderen of een andere persoon namens u gaan handelen. Vooraf heeft u laten vastleggen, dat de notaris voorwaarden zal mogen stellen. Misbruik van de volmacht kan daarmee worden voorkomen. Dit alles om uw belangen zo goed mogelijk te beschermen.

Levenstestament

Laat u in de algemene volmacht ook uw wensen opnemen over medische zaken, dan wordt het een levenstestament. Wie mag uw medisch dossier inzien en wie mag beslissen over behandelovereenkomsten, reanimatie, euthanasie en orgaandonatie? Deze zaken worden gecombineerd in één akte, samen met uw volmacht.

Wij helpen u graag

De precieze bepalingen van deze volmacht of levenstestament kunt u bij Noaber Notarissen bespreken. Uw algemene volmacht zal worden aangetekend in het landelijke Centraal levenstestamentenregister (CLTR).

 

Mogelijkheden
  • Heeft u ook gedacht aan een testament?
  • Of beperken van uw eigen bijdrage?
  • In onze brochure leest u meer.
Offerte aanvragen
Heeft u vragen?

Bel dan met ons. Wij helpen u graag met het beantwoorden van alle vragen.