Nalatenschap

De erfenis (nalatenschap) is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Degene aan wie de erfenis nagelaten wordt, heet de erfgenaam.

Op het moment dat een dierbare komt te overlijden en u erfgenaam wordt, komt er veel op u af. Denk hierbij aan de uitvaart. Maar ook het afwikkelen van verschillende (semi) overheidsinstanties moet geregeld worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de aanvraag voor de uitkering van een levensverzekering, een kadastrale inschrijving van een woning, eventuele verkoop van een woning, teruggaaf belastingdienst, maar ook het vrijmaken en verdelen van bankgelden.

Bij het overlijden van een naaste zal pas blijken wie wat erft. Dit heeft ermee te maken of er wel of niet een testament is opgesteld. Is er geen testament opgesteld van de overleden persoon, dan wijst de wet de echtgenoot en kinderen aan. Zijn die er niet, dan erft verdere familie. Is er wel een opgesteld testament, dan bepaalt dat wie erft.

Financiële risico’s

In die moeilijke periode kan Noaber Notarissen veel voor u regelen. Denk hierbij aan het opstellen van een verklaring van erfrecht, opstellen van legaten, boedelafwikkeling – verdeling of aangifte erfbelasting (successierecht).

Erfgenaam zijn, heeft meteen al financiële risico’s . Laat u daarom bij een overlijden door Noaber Notarissen adviseren over de mogelijkheden en consequenties.

In onze brochure ‘erfenis’ leest u precies wat wij voor u kunnen regelen.

Mogelijkheden
  • Zuiver aanvaarden
  • Beneficiair aanvaarden
  • Verwerpen
  • Lees onze brochure eens door.
Offerte aanvragen
Brochures
Heeft u vragen?

Bel dan met ons. Wij helpen u graag met het beantwoorden van alle vragen.