Zijn de statuten niet meer van deze tijd of moet de stichting een ander doel, een andere naam of een andere statutaire vestigingsplaats krijgen, dan kunnen de statuten worden gewijzigd. Dat is ook nodig als de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet worden. Aan een ANBI kan belastingvrij worden geschonken en een ANBI kan via een testament belastingvrij erven