BV met beperkte aansprakelijkheid

Uw onderneming kunt u persoonlijk uitoefenen. Ook een BV kan dat. Het rendement van de BV komt uiteindelijk ten goede aan de aandeelhouder(s). Door te ondernemen via een BV, draagt die de bedrijfsrisico’s en belastingplicht. Daartoe moet de BV een strakke administratie voeren.

De BV is een “rechtspersoon”, die – net als u zelf als persoon – eigen rechten en verplichtingen kan hebben. Bij de BV wordt een groot aantal vaktermen gebruikt, die structuur geven aan de BV en haar prestaties.

De standaard-BV heeft één oprichter, die in Nederland woont, Nederlands spreekt, de logische capaciteiten van ondernemer heeft, enige aandeelhouder en enige bestuurder wordt, één soort aandelen, die met een gering bedrag in contanten worden volgestort en wordt gevestigd op het woonadres van de oprichter.

Om uw BV op te richten hebben wij minimaal nodig:

 • kopie van geldig legitimatiebewijs van alle partijen
  (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart met leesbaar BSN);
 • opgave van e-mailadressen en telefoonnummers van alle partijen;
 • opgave of u persoonlijk de akte komt ondertekenen op ons kantoor;
 • opgave van de gewenste naam van de BV
  (NB Controleer via https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp of de naam niet al in gebruik is);
 • doelomschrijving van de BV;
 • of de onderneming van een eventuele eenmanszaak of v.o.f wordt voortgezet door de werkmaatschappij-BV
  (met een activa- passivatransactie achteraf, dus zonder akte van inbreng; alleen als inschrijving in het handelsregister; zo ja: van welke?);
 • opgave van het adres van de BV;
 • opgave van het bedrag dat op de aandelen wordt gestort en de nominale waarde per aandeel;
 • beantwoording van WWFT-vragen.

Oprichting van een BV vindt plaats door middel van een notariële akte. In theorie kan een dergelijke oprichting digitaal-on-line plaatsvinden, maar ons kantoor faciliteert dat niet. Komt u niet persoonlijk de akte ondertekenen, dan stellen wij een volmacht voor u op, waaronder u uw handtekening kan laten legaliseren bij elk notariskantoor of gemeentehuis in Nederland.

Uitgelichte onderwerpen
Mogelijkheden
 • Aansprakelijkheid
 • Belastingdienst
 • Statuten, organen en jaarrekening
 • Neem vrijblijvend contact op
Offerte aanvragen
Heeft u vragen?

Bel dan met ons. Wij helpen u graag met het beantwoorden van alle vragen.