Samen in de club geeft gedeelde verantwoordelijkheid, maar volledige aansprakelijkheid van wie het allemaal heeft geregeld. Komt de gang er eenmaal in, dan wordt het hoog tijd om het papierwerk in orde te maken en door Noaber notarissen de statuten van de vereniging in een akte vast te laten leggen, ook als je speciale wensen heeft. De taken en verantwoordelijkheden van de leden en het bestuur worden op een rijtje gezet. Ook wordt het bestuur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wie dat wil kan terugvinden wie namens de vereniging mag handelen.

stichting of vereniging
Samen staat u sterk met werkbare statuten als basis. Noaber notarissen helpt u aan een democratische vereniging of een slagvaardige stichting. Een vereniging heeft leden; een stichting niet. Dit is de basis voor een heldere taakverdeling en financiële continuïteit. Ieders verantwoordelijkheid ligt vast en een aansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten. En een goed doel met deugdelijk financieel beheer is een belangrijke voorwaarde voor subsidiegevers, sponsors en andere donateurs.

Als de belangen groter worden en de structuren complexer, kunnen wij uw vereniging of stichting daar creatief op af stemmen, overeenkomstig uw wensen. Wij hebben ervaring met het opzetten van functionerende structuren voor uw parkreglement, vereniging van eigenaars, coöperatie, bedrijvenparkmanagement, onderwijs, zorg, enzovoort