Wil je alleen of met anderen iets goeds organiseren voor de gemeenschap om je heen, zonder meteen aansprakelijk te worden als zaken anders lopen dan gedacht, dan kan Noaber notarissen je helpen een stichting op te richten. In de statuten worden de door jou gewenste controlemechanismen op maat geregeld. De financiën zijn dan keurig afgezonderd en controleerbaar. Dat is van belang als je subsidies en donaties wilt krijgen. Ook de continuïteit van jouw goede initiatief wordt beter gewaarborgd, omdat deze niet alleen maar afhankelijk is van jouw persoon. In het bestuur van de stichting kan je worden opgevolgd door nieuwe vrijwilligers, compleet met inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft niet tot doel om winst te maken. Zou zij dat echter doen, dan blijft de winst eigendom van de stichting.

stichting of vereniging
Samen sta je sterk met werkbare statuten als basis. Noaber notarissen helpt je aan een democratische vereniging of een slagvaardige stichting. Een vereniging heeft leden; een stichting niet. Dit is de basis voor een heldere taakverdeling en financiële continuïteit. Ieders verantwoordelijkheid ligt vast en een aansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten. En een goed doel met deugdelijk financieel beheer is een belangrijke voorwaarde voor subsidiegevers, sponsors en andere donateurs.

Voor jouw BV kan door middel van een “stichting administratiekantoor” met speciale statuten een splitsing worden gemaakt in zeggenschap en economisch belang. Dat kan van praktisch nut zijn voor bedrijfsopvolging binnen of buiten uw familie. Een dergelijke stichting geeft certificaten van aandelen uit. “Certificering” wordt vooral gebruikt in concernverband, maar kan ook voor ander vermogen worden toegepast.

Als de belangen groter worden en de structuren complexer, kunnen wij uw vereniging of stichting daar creatief op af stemmen, overeenkomstig uw wensen. Wij hebben ervaring met het opzetten van functionerende structuren voor uw parkreglement, vereniging van eigenaars, coöperatie, bedrijvenparkmanagement, onderwijs, zorg, enzovoort.