Elke BV oefent een bedrijf uit. Het bestuur bepaalt hoe. De aandeelhouders bepalen wie in het bestuur zit. Winst komt toe aan de aandeelhouders.

flex-BV
Sinds oktober 2012 is de BV-wetgeving ingrijpend versoepeld. Nog steeds moet elke BV aandeelhouders en een bestuur hebben, alleen kunnen de rechten op winst, stemrecht en bestuursverantwoordelijkheden op bijna iedere door jou gewenste manier geregeld worden. Tegenover het loslaten van de verplichting om bij aanvang een groot bedrag op de aandelen te storten, staat nu de voortdurende aansprakelijkheid van bestuurders voor te grote uitbetalingen door de BV. Noaber notarissen kan samen met jouw accountant of belastingadviseur nog talloze andere mogelijkheden uitwerken om uw bedrijven de optimale structuur te geven, zowel fiscaal als met het oog op beperking van aansprakelijkheid.

stichting administratiekantoor (STAK)
Voor jouw BV kan door middel van een “stichting administratiekantoor” met speciale statuten een splitsing worden gemaakt in zeggenschap en economisch belang. Dat kan van praktisch nut zijn voor bedrijfsopvolging binnen of buiten jouw familie. Een dergelijke stichting geeft certificaten van aandelen uit. “Certificering” wordt vooral gebruikt in concernverband, maar kan ook voor ander vermogen worden toegepast. Heeft de ene BV aandelen inde andere, dan is er een “concern”.

BV en NV
Zelf ondernemen of via een besloten vennootschap? Of past de N.V. beter bij jouw bedrijf dan een B.V.? Met veel of weinig ingebracht kapitaal? Via een enkele B.V. of via een overzichtelijk concern? Als directeur-groot aandeelhouder of met gesplitste zeggenschap en economisch belang? Met gewone aandelen, splitsing via certificaten van aandelen of via bijzondere soorten aandelen? Ook voor de fiscale beleggingsinstelling (fbi) kan je bij Noaber notarissen terecht. Wij helpen je aan de beste vorm voor uw onderneming..

terugbetaling van kapitaal door afstempelen van aandelen
Via Noaber notarissen kan worden geregeld dat de in het verleden op de aandelen gestorte kapitaal wordt terugbetaald.

overdracht van aandelen
De aandelen in het kapitaal van een BV kunnen aan een ander worden overgedragen. Door de aandelen over te dragen, draag je in feite het bedrijf van de BV over. Het vastleggen van de juiste overdrachtsvoorwaarden is notarieel maatwerk, waarbij de belangen en aansprakelijkheden van alle partijen nauwkeuring met elkaar in balans gebracht moeten worden. Aandelen vertegenwoordigen een waarde, zodat ze kunnen worden verpand.

Ook voor overdracht van aandelen hebben wij voor u de specialistische kennis in huis om de risico’s voor verkoper, koper en de onderneming voldoende inzichtelijk vast te leggen. Met de juiste bepalingen in uw akte worden nare verrassingen waar mogelijk voorkomen.

ontbinding en liquidatie
Wil je alle bedrijfsactiviteiten stopzetten, dan kan Noaber notarissen je helpen bij een ordelijke liquidatie volgens de regels van de wet.