Oefen je samen met een of meer anderen voor eigen rekening en risico een beroep of bedrijf uit, dan zit jein een maatschap of vennootschap onder firma (v.o.f.). Het is verplicht die in te schrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Alle maten of vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van het gezamenlijke beroep of bedrijf. Wil je deze automatische aansprakelijkheid niet, dan zou jou de beroeps- of bedrijfsuitoefening in een rechtspersoon (meestal een b.v. of n.v.) kunnen inbrengen. Moet het ook fiscaal wel een persoonlijke onderneming blijven, dan kan je als “stille vennoot”, ook genaamd “commanditaire vennoot” deelnemen in een commanditaire vennootschap.

Een commanditaire vennoot mag op geen enkele manier namens de commanditaire vennootschap rechtshandelingen verrichten, zelfs niet als krachtens volmacht. Zou je dat toch doen, dan word je daarmee alsnog hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de commanditaire vennootschap. Om die reden moet een commanditaire vennootschap ook altijd één of meer “beherende vennoten” hebben, die wel naar buiten treden en aansprakelijk zijn. Maatschap en v.o.f. hebben echter ook voordelen, zoals bepaalde fiscale ondernemersfaciliteiten en ingroeimogelijkheden met het oog op bedrijfsopvolging. Daarom komen maatschappen en v.o.f.’s veel voor in de professionele beroepsuitoefening en de agrarische sector. Noaber notarissen werkt samen met uw accountant om de juiste rechtsvorm voor jouw bedrijf tot stand te brengen.

v.o.f. en maatschap
Samen met een compagnon jouw bedrijf uitoefenen, vereist duidelijke afspraken. Volgens de wet wordt u immers samen en hoofdelijk aansprakelijk: je bent persoonlijk ondernemer. Noaber notarissen zet alles overzichtelijk voor jullie in het vennootschapcontract: inbreng, winstverdeling, arbeidsongeschiktheid, uittreding en voortzetting. Waar nodig maken wij voor jullie een passende winstdelings- en geschillenregeling. In verband met persoonlijke aansprakelijkheid kan afstemming met huwelijkse voorwaarden van groot belang zijn. Noaber notarissen maakt deze voor jou en je echtgenoot(e) op maat.

Een v.o.f. of maatschap kan een prima manier zijn voor geleidelijke bedrijfsoverdracht. In samenwerking met je accountant regelt Noaber notarissen voor jullie ook bijkomende onderdelen, zoals schenking en testamenten. Als er nog andere familieleden zijn, zal Noaber notarissen daarmee op de door jullie gewenste manier rekening houden, bijvoorbeeld met een aanbiedingsregeling, winstdelingsregeling of fiscale glijclausule of speculatiebeding.

agrarisch
Het runnen van een boerderij is een manier van leven. Met de producten die de natuur je biedt, zorg je dat wij genoeg te eten en te exporteren hebben. Daar komt veel papier aan te pas: niet alleen over teelttechniek, huisvesting en voedertechnieken. Ook van productiequota en mineralenboekhouding moet je als agrarisch ondernemer alles af weten. Koop of verkoop je cultuurgrond, ga je een nieuwe maatschap aan, wordt deze juist ontbonden of is een nieuwe hypotheek nodig, dan is Noaber notarissen jouw notariële specialist. Wij hebben de nodige kennis en ervaring met alle noodzakelijke akten, maar ook met pacht en het in Twente nog sterk levende “blijversrecht”. Agrarische accountants uit de omgeving werken graag met ons samen aan het belang van jouw bedrijf.

Voor een huwelijk in de agrarische sector weten wij welke huwelijkse voorwaarden voor jullie het meest passend zijn.