Noaber notarissen is er voor jou als ondernemer. Of je pas voor je zelf bent begonnen, persoonlijk of met een BV, in een v.o.f. of maatschap gaat samenwerken met een andere ondernemer of dat je jouw concern wilt reorganiseren: wij weten hoe het op papier moet komen. Ook hebben wij de nodige kennis over bedrijfsopvolging in huis. Agrarische ondernemingen hebben zo hun eigen dynamiek. Wij hebben uitstekende contacten met de meeste accountants in ons werkgebied. Samen met uw accountant helpt Noaber notarissen jouw bedrijf aan de juiste structuur.

Zijn bij je onderneming onroerende zaken betrokken, dan biedt Noaber notarissen je de specialistische kennis van overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Ook voor andere belastingen weet Noaber notarissen alles van het belang van estate planning voor de continuïteit van jouw bedrijf.

Loopt je hobby uit de hand of wilt je jouw bijdrage leveren aan een betere wereld, dan helpt Noaber notarissen u op weg met een stichting of vereniging. Wij houden er rekening mee dat je er zelf veel tijd en energie in stopt en kunnen soms met een voordelige stichting of vereniging uw initiatief in of rondom Twenterand sponsoren.

bedrijfsopvolging
Je bedrijf is jouw levenswerk. Helaas zal je ooit moeten terugtreden. Als zich een opvolger aandient, moet over de bedrijfstechnische, financiële, fiscale en familiaire facetten worden nagedacht. Wij adviseren jou, waar nodig samen met uw accountant. Wij zorgen voor het juiste v.o.f-contract of maatschapscontract, dat kan voorzien in een ingroeiregeling, verblijvingsbeding, overnemingsbeding, aanbiedingsregeling, winstdelingsregeling of fiscale glijclausule of speculatiebeding. Soms volstaat een koopoptie. Of wij stellen voor jou de juiste aandelentransacties op, eventueel gecombineerd met certificering van aandelen met jouw eigen stichting-administratiekantoor.

Waar nodig worden bijpassende schenkingsbepalingen, testamenten en huwelijkse voorwaarden opgesteld. Noaber notarissen betrekt daarbij de belangrijkste gevolgen voor jouw inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, omzetbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Ook je oudedagsvoorziening krijgt de nodige aandacht. In de loop van de tijd verandert veel: de wet, uw persoonlijke situatie, maar ook jouw opvattingen over wat juist is. Noaber notarissen houdt je lopende plannen voor bedrijfsopvolging planning actueel.

UBO
Zijn rechtspersonen partij in een akte, dan moeten notarissen sinds 2019 expliciet laten verklaren welke natuurlijke persoon uiteindelijk voor 25% of meer belang of zeggenschap hebben in die rechtspersonen: de “ultimate beneficial owner” of UBO. In 2020 komt er zelfs een openbaar raadpleegbaar register, waarin de UBO wordt gemeld