Opening van zaken over oude schenkingen

Als er ruzie is bij de afwikkeling van een nalatenschap, is het van belang wie wat precies mag weten. Wie erfgenaam is of recht heeft op een legitieme portie, heeft er recht op alle beschikbare informatie te krijgen van degene die de boedel afwikkelt. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op de laatste dag van 2013 uitgemaakt,…

Horeca is geen winkel

In november 2015 heeft de rechtbank Noord-Holland de eigenaar van een deel van een appartementengebouw ongelijk gegeven. Dat deel was bestemd als “winkel”. De eigenaar wilde er een shoarmazaak vestigen. Volgens de vereniging van eigenaars viel de vestiging van horeca niet onder de oorspronkelijke bestemming als winkel. Dit laat het belang zien van een goed…

Scheiden en de bank

Door de gedaalde huizenprijzen komen scheidende paren nog maar moeilijk van hun woninghypotheek af. Wil één van beiden de gehele woning op naam krijgen, dan is de medewerking van de bank vaak een probleem. Vooral als de andere partner uit de aansprakelijkheid ontslagen wil worden, blijken banken vaak zeer terughoudend te zijn. Al per 1…

Niet schenken aan de curator

Vanaf 2014 worden strenge kwaliteitseisen gesteld aan professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren. Daarnaast is voor bij is nu ook bepaald, dat een curator, bewindvoerder of mentor – behalve een vergoeding voor zijn werk – niet persoonlijk van zijn taak mag profiteren. Dat mag ook niet indirect, bijvoorbeeld via een opdracht aan een gelieerde dienstverlener. Hij…

Wilsbekwaamheid

Of iemand nog in staat is zijn wil te bepalen, is niet altijd duidelijk. Een bij testamenten onterfd kind kwam bij de Rechtbank Noord-Nederland met een deskundigenrapport. Daarin stond dat de vader die het testament opstelde destijds aan Alzheimer leed, waardoor hij bij het opmaken van het testament geen redelijke waardering van zijn belangen meer…

Een beetje genot is ook genot

Op 24 januari 2014 heeft de Rechtbank Den Haag nog eens bevestigd wat we al vreesden: Ook een beetje vruchtgenot leidt al tot vruchtgebruik. Overlijdt een vruchtgebruiker (vaak de ouders), dan wordt de eigenaar (vaak de kinderen) met te nauwe familiebanden voor de volledige waarde van het huis aangeslagen voor erfbelasting (successierecht). In de wet…