Wie samen iets heeft, een bedrijf, een nalatenschap of een onroerende zaak, moet voortdurend rekening houden met elkaar. Jullie zijn “deelgenoten”. Heb je een echtscheiding aangevraagd, hebben jullie samen geërfd, treedt een zakenpartner terug uit de gezamenlijke onderneming of zit je als zakenpartners niet meer op één lijn, dan zullen jullie willen dat de gemeenschappelijke goederen en schulden worden verdeeld. Steeds vaker is de verdeling van de schulden een probleem. Soms moet er tussen de deelgenoten worden onderhandeld. Bedrijfsopvolging heeft zijn eigen bijzonderheden. Noaber notarissen kan in veel gevallen helpen met het vinden van een creatieve oplossing.

Als alles duidelijk is, kan daarvan een overeenkomst worden opgesteld, waar je elkaar aan kan houden, bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant. Bij scheidingen kan Noaber notarissen de verdelingsakte voordelig en snel voor u regelen ter uitvoering van het convenant van jullie advocaat of scheidingsbemiddelaar. Is er zo’n overeenkomst, dan kunnen eenvoudige verdelingen voordelig aangevraagd worden via Noaber Productnotaris. Ieder krijgt wat hem of haar toekomt.

Verdeling
Wat van u samen is, kan worden verdeeld, bijvoorbeeld als je samen erfgenaam was, na een echtscheiding of afscheid van uw compagnon. De wet noemt een “onverdeelde boedel” “gemeenschap”. Als Noaber notarissen dat voor uw onroerende zaken in de akte vastlegt, wordt ook gelet op andere goederen en schulden. Verdelen kan op meer manieren en met of zonder mogelijkheden tot correctie in de toekomst. Jullie bepalen zelf in hoeverre je elkaar wil loslaten. Noaber notarissen brengt het evenwicht.

Voor de verdeling van een woning, bedrijfsgebouw of grond is een notariële akte nodig. Op basis daarvan wordt het Kadaster bijgewerkt. Voor de akte moet de notaris van alles onderzoeken: de tussen de deelgenoten gemaakte afspraken, de juridische status van het perceel, wie precies de bevoegde partijen zijn en hoe de eventuele overbedeling wordt betaald.

Jouw ex
Als je elkaar los moet laten, wil je ook financieel ieder je eigen weg gaan. Wat jullie samen hebben willen jullie verdelen, zowel de bezittingen als de schulden. Voor de verdeling van schulden is het akkoord van schuldeisers nodig. Hypotheekbanken worden daar steeds terughoudender over. Hebben jullie een eigen huis of ander onroerend goed, dan maken wij je akte van verdeling, om de nieuwe situatie ook in het kadaster vast te leggen. Als niet alle betrokkenen meteen uitbetaald kunnen worden, kan eventueel aanbiedingsregeling, winstdelingsregeling of fiscale glijclausule uitkomst bieden. Niet alleen de verdeling, maar ook over eventuele kinderen, huisvesting en pensioenen moeten afspraken worden gemaakt. Aan Noaber notarissen kan je vragen jullie te helpen met het maken van een ouderschapsplan. Moet er alimentatie betaald worden voor elkaar of de kinderen?

Jullie bepalen zelf wat je wilt. Waren jullie getrouwd of als partner geregistreerd, dan kan je ons vragen te zorgen voor jullie scheidingsconvenant. Het echtscheidingsverzoek laten wij daarna via een advocaat indienen bij de rechtbank. Als jullie al een convenant heeft gemaakt of jullie scheiding al bij de rechtbank wordt behandeld, verzorgen wij de daarbij passende akte van verdeling. Voor de scheiding via de rechter hebben wij uitstekende contacten met meerdere, betrouwbare advocaten. Wij weten welke advocaat goed bij jullie zal passen. Indien nodig kunnen wij voor jullie laten uitrekenen welke alimentatie in jullie situatie passend is, zowel voor jullie kinderen als tussen jou en je partner.

Als jullie er samen niet meer uit zouden komen, kan Noaber notarissen jullie deskundig terzijde staan met bemiddeling of mediation.

 

Scheiden en wat dan verder
Elke scheiding doet pijn, of je getrouwd was of niet. Na de scheiding moeten jullie allebei weer verder. In een convenant zullen jullie je onderlinge afspraken over verdeling van goederen en schulden, huisvesting, al dan niet te betalen alimentatie, aanspraken op pensioen en – indien van toepassing – een ouderschapsplan hebben vastgelegd. Voor de nieuwe situatie moeten passende regelingen worden getroffen: meer dan alleen de verkoop of de akte van verdeling van jullie huis.

kinderen
Hebben jullie kinderen, met een vorige of nieuwe partner, dan zullen zij bij jouw overlijden van je erven. In verband met jouw bijzondere situatie zal je daarbij keuzes dienen te maken. Jou testament wordt daarom voor jou op maat gemaakt. Hoe wordt de huisvesting van jouw eventuele nieuwe partner geregeld? Voor wie zijn jouw inboedel en auto? Hoe en wanneer worden de overige goederen en geld verdeeld? En wil je iemand als “executeur” aanwijzen, die na uw overlijden alles zal regelen en met welke bevoegdheden? De persoonlijke verstandhoudingen zijn de basis voor jouw testament. Zijn je kinderen nog minderjarig, dan is voogdij van belang. En wie beheert hun erfenis? Regel je niets, dan heeft jouw ex het beheer en genot van hun erfenis. Omdat kinderen recht hebben op een minimale (legitieme) portie, zal daar in jouw testament rekening gehouden moeten worden. Eventuele (latere) echtgenoten van jouw kinderen – de “koude kant” – zal je niet rechtstreeks willen laten mee-erven. Je kan regelen dat jouw ex niet indirect van jou zal erven, via uw kinderen.

nieuwe partner
Met jouw eventuele nieuwe partner wil je duidelijke afspraken maken over de bekostiging van uw gemeenschappelijke huishouding en de gevolgen van het einde van jouw relatie door overlijden of eerder. Je hebt zelf ervaren hoe belangrijk dat is. Deze afspraken worden opgenomen in jouwuw samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden. Gezamenlijke goederen kunnen via het samenlevingscontract aan de langstlevende worden toegedeeld. Overlijd je ongehuwd (en zonder geregistreerd partnerschap), dan erft jouw partner slechts privégoederen van jou als je dat regelt in een testament.

wilsonbekwaamheid
Nu al kan je met een algemene volmacht of levenstestament regelen wie jouw zaken zal mogen waarnemen, als je dat bij leven mogelijk zelf niet meer zou kunnen.

geen partner en geen kinderen
Als je zonder echtgenoot en afstammelingen overlijdt, erven je eigen ouders, broers en zusters of eventuele verdere familie. Ook daarin kan je verandering brengen met een goed doordacht testament, waarin jouw eigen ideeën worden vastgelegd.

 

Noaber notarissen heeft voor jou de oplossing die het beste past bij jouw keuzes.

Wij nodigen je van harte uit jouw persoonlijke wensen met ons te komen bespreken.