Samenwonen geeft rechten en verplichtingen.
In een speciaal voor jullie situatie gemaakt samenlevingscontract wordt vastgelegd hoe de huishouding door jullie samen wordt bekostigd en wat van wie is. Dat is maatwerk.

Jouw partner
Samenleven is nog leuker als de zaken duidelijk op papier staan. Niet alleen bij overlijden of als jullie uit elkaar gaan is dat van belang, maar ook tegenover mogelijke schuldeisers. Van wie is het huis, de inboedel en het spaargeld? Wie betaalt de kosten van de huishouding? En hoe zit het met het pensioen? Deze vragen zullen zeker opkomen als jullie samen een huis of kinderen hebben. Ook zijn er gevolgen voor belastingheffing en de mogelijkheid de verhouding tussen je partner en jouw kinderen nauwkeurig vast te leggen. Je bepaalt zelf wat je wilt.

Samenlevingscontract
Jullie relatie is zo vrij of gebonden dat je als partners zijnde samen bepaald.  Als je samenwoont op één adres zonder met elkaar te trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, is het belangrijk dat je daarover samen goede afspraken maakt. Hebben jullie een eigen woning, dan het vastleggen van afspraken in een samenlevingsovereenkomst onmisbaar. De Belastingdienst, uitkeringsinstanties en eventuele schuldeisers zijn er in geïnteresseerd of je een gemeenschappelijke huishouding voert.

Jullie worden “fiscaal partner”, zodat je belastingvrij van elkaar kunt erven en kiest wie van jullie de hypotheekrente-aftrek zal benutten. Keerzijde is dat de winst die een partner maakt bij de verkoop van de woning in mindering komt op het bedrag waarover hypotheekrente-aftrek is toegestaan. Ook voor toeslagen en pensioenen zij er gevolgen. Gaan jullie via de Gemeente een “geregistreerd partnerschap” aan, dan is jullie positie gelijk aan die van gehuwde partners.

Wie betaalt wat ? en wat is van wie ?
Noaber notarissen helpt jullie samen de juiste afspraken vast te leggen in een samenlevingscontract. Meestal staat daarin vermeld dat de kosten van jullie huishouding naar draagkracht moeten worden betaald. Jullie inboedel, auto’s en de en/of-bankrekening worden van jullie samen. Daarop worden diverse, logische uitzonderingen gemaakt. Als je trouwt, overlijdt of uit elkaar gaat, eindigt jullie samenlevingscontract. De gevolgen daarvan worden passend geregeld. Er staat in hoe onderlinge vergoedingen moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld als jullie verschillend hebben geïnvesteerd in de woning of inboedel.

Overlijden
Eindigt jullie samenleving door overlijden, dan blijkt het belang van je samenlevingscontract. Gemeenschappelijke goederen kunnen belastingvrij worden toegedeeld aan degene van jullie beiden die achterblijft. Jullie kunnen elkaar aanwijzen voor elkaars nabestaandenpensioen. Naast een samenlevingscontract zijn testamenten onmisbaar voor het juiste evenwicht tussen jullie eventuele kinderen en je partner. In jullie testamenten kan je een voogd aanwijzen voor als jullie beiden overlijden met achterlating van minderjarige kinderen.

Maar ook zonder kinderen zijn testamenten belangrijk om als executeur elkaars nalatenschappen af te mogen wikkelen, eventuele niet-gemeenschappelijke goederen aan elkaar na te laten en te regelen wie de erfenis krijgt als de laatste van jullie beiden overlijdt. Dan ook de familie van de overleden partner?

Goede samenlevingscontracten (en testamenten) zijn altijd maatwerk. Noaber notarissen zorgt dat deze precies aansluit bij jullie persoonlijke situatie.