Vaststellingsovereenkomst echtgenoten

In een vaststellingsovereenkomst kan worden geregeld wat van wie is. Door de huwelijkse voorwaarden wordt vervolgens geregeld hoe jullie vermogens zich ten opzichte van elkaar en de schuldeisers ontwikkelen.

Category:

Beschrijving

Jullie gaan trouwen of je bent al getrouwd.

Regel je niets, dan worden alleen alles wat je tijdens het huwelijk ontvangt of schuldig en waarvan je al samen eigenaar was 50/50 gemeenschappelijk. Worden privé-goederen van ‘’en van jullie, die buiten deze beperkte gemeenschap vallen, verbruikt door jullie samen of door de ander, dan wordt het beschouwd als investering, die vergoed moet worden. Eventuele schuldeisers van één van jullie kunnen verhaal nemen op gemeenschappelijke goederen, maar moeten de helft van de verkoopopbrengst teruggeven aan de ander.

De gevolgen zijn volstrekt onvoorspelbaar: Russische roulette.

In een vaststellingsovereenkomst kan worden geregeld wat van wie is. Door de huwelijkse voorwaarden wordt vervolgens geregeld hoe jullie vermogens zich ten opzichte van elkaar en de schuldeisers ontwikkelen.

In de meeste huwelijkse voorwoorden wordt bepaald dat alle inboedel gemeenschappelijk zal zijn, op een lijst van logische uitzonderingen na, zoals bedrijven en erfenissen.

Die uitzonderingen kunnen worden vermeld op een door jullie zelf op te stellen van goederen (“aanbrengsten”) en schulden. Vermeld zo nauwkeurig mogelijk (bijvoorbeeld aantal, merk, nummer, kleur) alleen de goeden en schulden die belangrijk zijn. Daarnaast kunnen tussen de echtgenoten onderling schulden en vorderingen zijn ontstaan zowel bij het begin van het huwelijk als gegroeid tijdens het huwelijk. bestaan.

 

Zijn jullie in of na 2018 getrouwd, dan blijven volgens het nieuwe wettelijke stelsel al die goederen en schulden van ieder van jullie privé. Worden privé-bezittingen door jullie samen verbruikt of privé-schulden door jullie samen afgelost, dan ontstaan volgens het arrest van de Hoge Raad van begin 2019 onderling vorderingen en schulden. Denk bijvoorbeeld aan de aflossing van een annuïteitenhypotheek door één van jullie. Ook kan de heft van overgespaard inkomen uit de onderneming van één van jullie beiden, in de loop van het huwelijk nog aan de ander toekomen

 

Om te vermijden dat jaren later verschil van mening ontstaat of wat van wie is en welk bedrag er precies tussen jullie onderling nog schuldig is, is het belangrijk daar tijdig afspraken over te maken.

 

Door het nieuwe wettelijke stelsel is het eigenlijk bin alle huwelijken van belang een beschrijving te maken van de uitgangspositie.

 

Als tijdens jaren van huwelijk geen ondernemingswinsten aan de andere echtgenoot zijn uitgekeerd op grond van bestaande huwelijkse voorwaarden, is het verstandig alsnog te laten beschrijven om welk bedrag het inmiddels gaat. Niet alleen in jullie onderling verhouding is het goed om te weten waar je staat, maar ook tegenover eventuele schuldeisers verschaft het een goede positie. Bedrijven kunnen winst maken, maar kunnen ook risico lopen. Speciaal als daadwerkelijk tijdig wordt afgerekend, wordt het verdiende geld “veilig” bij de echtgenoot ondergebracht, die geen ondernemersrisico loopt. Doe je dat te laat, dan kunnen schuldeisers de afrekening terugdraaien.

 

De conclusie is, dat eigenlijk iedereen die getrouwd is en die wat vermogen heeft opgebouwd tenminste eenmaal een vaststellingsovereenkomst op zou moeten stellen. Na een aantal jaren huwelijk kan dat worden herhaald. De piketpalen worden geslagen, zodat jullie precies weten waar je onderling aan toe bent. Ook in de verhouding tot schuldeisers is de vaststellingsovereenkomst belangrijk.

 

Dergelijke vaststellingsovereenkomsten worden meestal in combinatie met huwelijkse voorwaarden gemaakt.

 

De voorbereidingstijd van dit product is ongeveer 14 dagen.