Huwelijkse voorwaarden

706,00

Met huwelijkse voorwaarden houden jullie de zaken gescheiden: voor elkaar en voor schuldeisers. Je kunt gescheiden houden wat gescheiden was en eventuele schuldeisers van één van jullie moeten de spullen van de ander met rust laten.

Category:

Beschrijving

Jouw echtgenoot
Trouwen is voor altijd. Maar worden alle bezittingen en schulden dan ook van jullie samen? Met huwelijkse voorwaarden houden jullie de zaken gescheiden: voor elkaar en voor schuldeisers. Je kunt gescheiden houden wat gescheiden was en eventuele schuldeisers van één van jullie moeten de spullen van de ander met rust laten. Precies hetzelfde geldt voor het “geregistreerd partnerschap”. In de loop van de tijd verandert veel: de wet, jullie persoonlijke situatie, maar ook jullie opvattingen over wat juist is. Houd jullie huwelijkse voorwaarden daarom actueel. Zijn jullie huwelijkse voorwaarden van vóór 2012? Dan zijn jullie onderlinge schuldverhoudingen waarschijnlijk niet goed geregeld.

Zijn jullie in 2018 of daarna getrouwd, dan geldt een nieuw wet met beperkte vermogensscheiding. Door die nieuwe wet is het onvoorspelbaar geworden wat uiteindelijk aan wie van jullie beiden of aan jullie schuldeisers toe zal komen. Wat een echtgenoot voor de ander betaalt, moet worden vergoed. De Hoge Raad begin 2019 uitgemaakt dat dat tussen echtgenoten vergaande gevolgen heeft, bijvoorbeeld bij het consumeren van een erfenis!

Ooit zal jullie huwelijk toch eindigen: bij overlijden of al daarvóór. Met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden van Noaber notarissen heb je duidelijkheid voor elkaar, maar ook tegenover mogelijke schuldeisers. Van wie zijn het huis, de inboedel en het spaargeld? Wie betaalt de kosten van de huishouding? En hoe zit het met het pensioen?

Vanwege deze opvolgende wetwijzigingen en het arrest van de Hoge Raad is totaal onvoorspelbaar geworden hoe jullie onderlinge positie van bezittingen en schulden zal zijn en hoe eventuele schuldeisers daar vat op hebben. Alleen met huwelijkse voorwaarden en/of een vaststellingsovereenkomst kunnen jullie daar weer orde in aanbrengen. Een huwelijk zonder de nieuwste huwelijkse voorwaarden is Russische roulette geworden!

Trouwen en geregistreerd partnerschap
Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat automatisch een serie wetten gelden. Beide hebben vrijwel dezelfde gevolgen. Anders is het bij een samenlevingscontract. Daar worden die gevolgen in een akte geregeld. Bij huwelijken die vanaf 2018 worden gesloten geldt een nieuwe wet. Eigen goederen en schulden van vóór het huwelijk worden niet gemeenschappelijk. Kort samengevat komt het er op neer dat de goederengemeenschap deels wordt beperkt.

Goederen die vóór het huwelijk van één van de echtgenoten waren, vallen er niet automatisch meer in. Wil je daarover in de toekomst een nare discussie voorkomen, dan kunnen jullie een vaststellingsovereenkomst laten opstellen over de situatie bij het begin van je huwelijk.

In gezamenlijke goederen krijgen jullie automatisch gelijke rechten, zelfs als dat vóór het huwelijk verschillende percentages waren. Erfenissen en schenkingen blijven privé, ook als die tijdens het huwelijk worden verkregen. Blijft een bedrijf privé, dan moet een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid ten goede komen aan beide echtgenoten. Alle schulden die geen betrekking hebben op privé-goederen, vallen in de gemeenschap. De aansprakelijkheid voor privé-schulden van de andere echtgenoot is beperkt tot de helft van de gemeenschappelijke goederen.

Of iets gezamenlijk of privé is, hangt af van hoe het verkregen werd en door wie het werd betaald. Om daar over in de toekomst geen discussie te krijgen, zal dit allemaal goed beschreven moeten worden.

Willen jullie niet aan het toeval zijn overgeleverd, dan is er de keus tussen:

  1. vaststellingsovereenkomst of
  2. huwelijkse voorwaarden

Met huwelijkse voorwaarden kan deze ingewikkelde beperking van de goederengemeenschap worden voorkomen (klassieke gemeenschap of finaal verrekenbeding) of juist uitgebreid tot alles van tijdens het huwelijk (koude uitsluiting). Met een klassieke gemeenschap worden alle goederen tijdens het huwelijk gemeenschappelijke eigendom. Door koude uitsluiting wordt ook tijdens het huwelijk alles voor ieder privé opgebouwd. Daardoor kunnen schuldeisers van de ene echtgenoot geen verhaal halen bij de ander echtgenoot. Huwelijkse voorwaarden die in het huwelijksgoederenregister zijn ingeschreven, gelden ook tegenover schuldeisers.

Met een finaal verrekenbeding wordt aan het einde van het huwelijk financieel afgerekend alsof er gemeenschap van goederen zou zijn geweest. Het kan gezien worden als verzachting van de koude uitsluiting. Meestal wordt finaal verrekenen bij scheiding uitgesloten.

Overgespaarde inkomsten kunnen tijdens het huwelijk vrijwillig worden verrekend. Tijdens het huwelijk worden de kosten van de huishouding betaald in verhouding tot uw netto-inkomens. Voor bijvoorbeeld jouw eventuele bedrijf kan je een andere vergoedingsregeling kiezen.

Voor wat de echtgenoten elkaar verschuldigd zijn of worden, wordt meestal bepaald, dat daarover onderling geen rente of afschrijving loopt. De wettelijke regeling, die het ziet als onvoorspelbare investering, wordt daarmee uitgesloten.

Meestal wordt bepaald dat alle inboedel gemeenschappelijk zal zijn, op een lijst van logische uitzonderingen na, zoals bedrijven en erfenissen.

Huwelijkse voorwaarden werken het best als de akte wordt getekend voordat jullie officieel trouwen. Zijn jullie al getrouwd, dan kunnen huwelijkse voorwaarden alsnog gemaakt of aangepast worden. Hebben jullie al huwelijkse voorwaarden, laat dan een vaststellingsovereenkomst opstellen, om latere discussie over eigendomskwesties en niet uitgevoerde verrekeningen te voorkomen.

Huwelijkse voorwaarden
Jouw relatie met je partner is zo vrij of gebonden als jullie samen bepalen. Zijn jullie vóór 2018 getrouwd zonder verdere regeling, dan liggen jullie bezittingen en schulden op één hoop. Bij huwelijken die vanaf 2018 worden gesloten en oude huwelijkse voorwaarden met “finaal verrekenbeding” worden eigen goederen en schulden van vóór het huwelijk niet gemeenschappelijk. Willen jullie daarover in de toekomst een nare discussie voorkomen, dan kan je een vaststellingsovereenkomst laten opstellen over de situatie bij het begin van jullie huwelijk. Hetzelfde geldt voor een via de gemeente gesloten “geregistreerd partnerschap”. Een uitzondering op het samenvoegen wordt gemaakt voor bepaalde schenkingen en erfenissen.

Waarom ?
Deze huwelijksgoederengemeenschap heeft voor jullie twee ingrijpende gevolgen:

  1. Schuldeisers van een echtgenoot zich op de hele goederengemeenschap verhalen. De helft van de opbrengst moeten zij sinds 2018 aan de andere echtgenoot vergoeden. Een vaak ongewenst gevolg daarvan, bijvoorbeeld bij een eigen bedrijf, is dat tijdens het huwelijk ontstane bezittingen en schulden voor beide echtgenoten zijn.
  2. Zouden jullie scheiden of overlijdt één van jullie, dan wordt de gemeenschap gelijk tussen jullie (c.q. de erfgenamen) verdeeld.

Met huwelijkse voorwaarden brengen jullie een scheiding aan tussen jullie bezittingen. Doe je dat tijdens je huwelijk, dan kan de gemeenschap worden verdeeld. Bestaande schuldeisers worden door die verdeling niet benadeeld. Bij faillissement van een echtgenoot moet de ander aantonen de privé-goederen voor meer dan de helft zelf te hebben bekostigd. Dit kan van belang zijn voor jullie privé-woning.

Wie betaalt wat ? en wat is van wie?
Meestal worden de kosten van je huishouding naar draagkracht betaald. Jullie kunnen vastleggen jullie overgehouden inkomsten samen te verrekenen. Dat kan vrijwillig (“facultatief”) tijdens je huwelijk, bijvoorbeeld om opgepotte ondernemingswinsten naar de ander te verschuiven. Verrekenen kan ook aan het eind van je huwelijk volgens een vooraf door jullie te kiezen rekenmethode. Kiezen jullie er voor niets te verrekenen, dan is er “koude uitsluiting”. Jullie inboedel, auto’s en de en/of-bankrekening worden van jullie samenin of buiten huwelijksgoederengemeenschap. Bepaalde goederen moeten privé blijven. Daarvoor worden diverse, logische uitzonderingen gemaakt.

Willen jullie het anders regelen, dan kan je door middel van huwelijkse voorwaarden ieder je eigen vermogen verder afzonderen. Er zijn eindeloos veel keuzes mogelijk. Klassiek (van vóór 2012) is de verplichte verrekening van inkomsten tijdens het huwelijk. Moderner en duidelijker is de nadruk op verrekening aan het einde van het huwelijk.

Eenmaal gemaakte huwelijkse voorwaarden kunnen later op jullie verzoek door Noaber notarissen worden aangepast aan gewijzigde situaties en inzichten. Fiscaal kan het soms voordelig zijn om van bestaande huwelijkse voorwaarden of de nieuwe wettelijke regeling (met geen of slechts beperkte gemeenschap van goederen) geheel op te heffen en over te gaan naar de klassieke algehele gemeenschap van goederen.

Wat een echtgenoot voor de ander betaalt, moet worden vergoedDat heeft vergaande gevolgen, bijvoorbeeld bij het consumeren van een erfenis! Bij huwelijkse voorwaarden wordt vaak gekozen voor renteloosheid.

De verevening van pensioenen kunnen jullie in huwelijkse voorwaarden naar jullie eigen wensen regelen.

Overlijden
Bij overlijden zijn jullie volgens de wet elkaars erfgenaam. Eventuele kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering. Toch zijn testamenten belangrijk om zowel onderling als fiscaal goede regelingen treffen. Hebben jullie geen kinderen, dan kunnen jullie bepalen wie jullie erfenis krijgt als de laatste van jullie beiden overlijdt: beide families even veel?

Goede huwelijkse voorwaarden en testamenten zijn altijd maatwerk. Noaber notarissen zorgt dat deze precies aansluiten bij jullie persoonlijke keuzes.

 

De voorbereidingstijd van dit product is ongeveer 14 dagen.