Statutenwijziging Stichting/Vereniging

399,00

Zijn de statuten niet meer van deze tijd of moet de stichting een ander doel, een andere naam of een andere statutaire vestigingsplaats krijgen, dan kunnen de statuten worden gewijzigd.

Category:

Beschrijving

Zijn de statuten niet meer van deze tijd of moet de stichting een ander doel, een andere naam of een andere statutaire vestigingsplaats krijgen, dan kunnen de statuten worden gewijzigd.

Dat is ook nodig als de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet worden. Aan een ANBI kan belastingvrij worden geschonken en een ANBI kan via een testament belastingvrij erven.]

Extra’s / wijziging van de statuten van een vereniging

Hoewel Noaber Productnotaris, de webwinkel, voorziet in statutenwijziging van stichtingen en niet van verenigingen, kunnen wij dat toch onder dezelfde voorwaarden voor jullie regelen.

De nieuwe statuten moeten nog wel rechtsgeldig en met inachtneming van de huidige statuten door de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. Dat is het belangrijkste verschil met statutenwijziging van een stichting. Uit de door jullie zelf op te stellen notulen van de vergadering moet blijken dat aan alle eisen is voldaan (geldige oproeping, ter inzagelegging ontwerp-statuten, quorum, stemming). Pas daarna kan voor een vereniging de akte van statutenwijziging worden getekend.

 

bij het tekenen van de akte

Het hele bestuur komt de akte tekenen.

 

De statutenwijziging wordt dat via een  formulier aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel opgegeven. Je krijgt een afschrift van de akte mee en een nieuw uittreksel uit het handelsregister wordt nagestuurd.