[PAKKET] Samenlevingscontract + twee Testamenten

726,00

Jullie gaan samenwonen of wonen al langer samen. Er zijn geen kinderen. In een samenlevingscontract moet worden geregeld wat je financieel afspreekt voor de samenwoning en het einde daarvan.

Category:

Beschrijving

Wat is een samenlevingscontract met testamenten?

Jullie gaan samenwonen of wonen al langer samen. Er zijn geen kinderen. In een samenlevingscontract moet worden geregeld wat je financieel afspreekt voor de samenwoning en het einde daarvan.

Gebruikelijk is dat de kosten van de huishouding – inclusief de hypotheekrente – naar draagkracht worden betaald, dat jullie investeringen in het huis en de inboedel ongeveer gelijk zijn, dat – met uitzonderingen – de inboedel, auto en en/of-bankrekening ieder voor de helft toebehoren, dat alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden bij overlijden van één van jullie aan de ander toekomen, dat schulden over en weer niet automatisch groeien of krimpen en dat jullie elkaar over en weer aanwijzen voor het partnerpensioen.

 

Daarbij laten jullie ieder gelijkluidende testamenten laten opstellen, waardoor bij het overlijden van de laatste van jullie beiden zonder kinderen, alles uiteindelijk naar beide families teruggaat. Overlijdt één van jullie, dan wordt de verhouding tussen de overblijvende partner en gezamenlijke kinderen op een eenvoudige manier geregeld. Die testamenten komen in de plaats van de regeling uit het samenlevingscontract, dat bij overlijden de gemeenschappelijke goederen naar de ander gaan.

 

TIP:
Zijn of komen er toch kinderen, informeer dan bij de notaris ook naar mogelijkheden van benoeming van voogden en een speciaal voor jullie situatie geschikte regeling die lijkt op de wettelijke regeling tussen ouders en kinderen. Zijn de kinderen niet van jullie samen, dan is maatwerk nodig.

Een samenlevingscontract bespaart erfbelasting bij overlijden en je kunt elkaar er mee aanwijzen voor het partnerpensioen.

Daarbij laten jullie ieder gelijkluidende testamenten laten opstellen, waardoor bij het overlijden van de laatste van jullie beiden zonder kinderen, alles uiteindelijk naar beide families teruggaat.

 

TIP:
Zijn jullie al wat ouder, hebben jullie gezondheidsrisico’s of bepaalde persoonlijke wensen over zorg en levenseinde, informeer dan bij de notaris ook naar levenstestamenten.

 

De voorbereidingstijd van dit product is ongeveer 14 dagen.