[PAKKET] Levering + Hypotheek

829,00

Jouw plek onder de zon. Die moet dan wel helemaal van je zelf zijn. Noaber notarissen legt niet alleen de levering definitief voor je vast in de akte, maar ook belangrijke bijkomende aspecten, zoals overdrachtsbelasting en eventuele gemeentevoorwaarden en erfdienstbaarheden (zoals een recht van overpad) komen bij de akte helder in beeld

Category:

Beschrijving

Voor de overdracht van een woning, bedrijfsgebouw of grond is een notariële akte nodig. Op basis daarvan wordt het Kadaster bijgewerkt. Voor de akte moet de notaris van alles onderzoeken: de tussen de verkoper en de koper gemaakte afspraken, de juridische status van het perceel, wie precies de bevoegde partijen zijn en hoe de overdracht wordt betaald. Noaber notarissen  zorgt er op basis daarvan voor dat de verkoper zijn geld op tijd krijgt en dat de koper krijgt wat hij mocht verwachten. Vaak zijn er bijzonderheden, soms ook onverwacht, die van de notaris alle nodige aandacht krijgen. Het kopen van een huis is een serieuze zaak, waar veel geld mee is gemoeid.

 

Koop en verkoop van jouw huis

Jouw plek onder de zon. Die moet dan wel helemaal van je zelf zijn. Noaber notarissen legt niet alleen de levering definitief voor je vast in de akte, maar ook belangrijke bijkomende aspecten, zoals overdrachtsbelasting en eventuele gemeentevoorwaarden en erfdienstbaarheden (zoals een recht van overpad) komen bij de akte helder in beeld. Koopt je, dan wilt je weten wat je krijgt.

 

Jouw huis is ook je spaarpot. Verkoop je, dan wil je geen gedoe achteraf met de koper. Alle bijzonderheden van het verkochte huis die boven tafel komen worden daarom in de akte vermeld. De aflossing van de oude hypotheek uit de koopsom wordt door Noaber notarissen voor jou geregeld. De opbrengst van de verkoop is dan verder voor jou.

 

Overdrachtsbelasting

Voor woningen int de Staat via de notaris 2% Overdrachtsbelasting over de koopprijs. Betreft het geen woning, dan is de Overdrachtsbelasting meestal 6%.

 

Omzetbelasting

Verkoop je als ondernemer nieuwe onroerende zaken, dan is de heffing van omzetbelasting een belangrijk aandachtspunt. Noaber notarissen weet hoe het zit. Als het nodig is, vragen wij voor jouw situatie op tijd om het standpunt van de belastingdienst. Een juist advies zal voor jou tot relevante belastingbesparingen leiden.]

Wat is een akte van levering?

Je hebt een bestaand huis of grond gekocht. Nu is nog persoonlijk eigendom op naam van de verkoper, maar het koopcontract is al getekend.  Er komt ook een hypotheek bij. Nu moet je het huis of perceel grond nog op jouw naam krijgen. De hypotheekakte wordt tegelijk getekend met de leveringsakte. Als koper mag je de notaris kiezen: Noaber notarissen of Noaber Productnotaris, de webwinkel, in Vriezenveen.  Met de akte van de notaris wordt het huis bij het kadaster op jouw naam gezet.

 

Door de hypotheek krijgt de bank een betere positie dan een gewone schuldeiser.

 

De notaris zorgt er ook voor dat de verkoper zijn geld krijgt en dat zijn oude hypotheek wordt afgelost.

 

De leveringsakte wordt ingeschreven in het Kadaster. Daardoor gaat de eigendom over op jullie als koper. Als kopers krijgen jullie een afschrift per post nagestuurd, waarop de datum en nummer van inschrijving in het register zijn vermeld. Dat wordt jullie eigendomsbewijs.

 

normale voorbereidingstijd

5 weken

 

afrekeningen

Het geld komt van de nieuwe hypotheek van jullie als kopers. Daarmee worden de koopprijs, kosten en belastingen betaald. De notaris stuurt aan jullie en verkoper een afrekening.

De courtagenota van de makelaar van de verkoper en de kosten van de hypotheekbemiddelaar en taxateur van jullie als koper worden meestal via de afrekening van de notaris geïnd.

Kosten om de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper in orde te maken, zoals royement van zijn hypotheek, vererving, echtscheiding of het door verkoper aan de koper moeten opleggen van “kettingbedingen” en geven van informatie over bestaande erfdienstbaarheden,  vallen meestal niet onder de “kosten koper”. Die kosten gaan niet over de eigendomsovergang zelf, maar zijn bijkomstige verplichtingen van de verkoper om zijn leveringsverplichting aan koper na te kunnen komen. Zulke kosten worden dan bij de verkoper in rekening gebracht.

Bij verkoop door een ondernemer kan soms Omzetbelasting over de koopprijs worden berekend. De kosten om dat uit te zoeken worden in rekening gebracht.

Wordt een appartementsrecht overgedragen, dan worden extra kosten gemaakt vanwege het uitzoeken van bepalingen en het opvragen van cijfers bij de vereniging van eigenaars.

Is een andere notaris betrekken bij de uitbetaling van de gelden wegens daar op de zelfde dag te tekenen akten, dan moet dat via een speciale procedure op elkaar worden afgestemd, wat extra werkzaamheden zijn.

 

TIP Zowel voor jullie als koper als voor de verkoper kunnen testamenten en levenstestamenten belangrijk zijn. Laat je daarover van tevoren door de notaris adviseren.]