[Pakket] Levering + Hypotheek + Samenlevingscontract + 2 testamenten

1.538,00

Nadat jullie hebben laten uitrekenen wat je kan betalen, heb je je eerste huis uitgekozen. Daarna komt veel op je af. Met dit totaalpakket voor starters heb je je hypotheek, levering, testamenten en samenlevingscontract goed geregeld.

Category:

Beschrijving

Jullie zijn niet getrouwd (of “geregistreerd partner”) en hebben geen kinderen.

Jullie hebben samen een bestaand huis gekocht. Het koopcontract is al getekend. Er komt ook een hypotheek bij.

Nu jullie gaan samenwonen, moet in een samenlevingscontract worden geregeld wat je financieel afspreekt voor de samenwoning en het einde daarvan. Een samenlevingscontract bespaart erfbelasting bij overlijden en je kunt elkaar er mee aanwijzen voor het partnerpensioen.

 

Het huis moeten jullie nog samen op naam krijgen. De hypotheekakte en het samenlevingscontract worden tegelijk getekend. Als kopers mogen jullie de notaris kiezen: Noaber Productnotaris, de webwinkel,. Door de hypotheek krijgt de bank een betere positie dan een gewone schuldeiser.

De notaris zorgt er ook voor dat de verkoper zijn geld krijgt en dat zijn oude hypotheek wordt afgelost.

De leveringsakte wordt ingeschreven in het kadaster. Daardoor gaat de eigendom over op jullie als koper. Als kopers krijgen jullie een afschrift per post nagestuurd, waarop de datum en nummer van inschrijving in het register zijn vermeld. Dat wordt jullie eigendomsbewijs.

 

TIP Hebben jullie gespaard of gaan jullie aflossen op de hypotheek of zijn er kinderen, informeer dan bij de notaris ook naar testamenten.

 

Gebruikelijk is dat de kosten van de huishouding – inclusief de hypotheekrente – naar draagkracht worden betaald, dat jullie investeringen in het huis en de inboedel ongeveer gelijk zijn, dat – met uitzonderingen – de inboedel, auto en en/of-bankrekening ieder voor de helft toebehoren, dat alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden bij overlijden van één van jullie aan de ander toekomen, dat schulden over en weer niet automatisch groeien of krimpen, dat jullie elkaar over en weer aanwijzen voor het partnerpensioen.

 

TIP Speciale wensen zijn maatwerk en kunnen leiden tot hogere kosten.

Jullie worden samen eigenaar van je eigen huis. Gefeliciteerd!

 

Nadat jullie hebben laten uitrekenen wat je kan betalen, heb je je eerste huis uitgekozen. Daarna komt veel op je af.

De meeste huizen worden via een makelaar verkocht.

 

Ook als koper kunnen jullie een eigen makelaar nemen, bijvoorbeeld om alleen een taxatie te maken of om de hele aankoop te begeleiden. Maar als je het met de eigenaar eens bent over de prijs, kan je ook samen de koop sluiten.

Voor woningen moet dat schriftelijk en voor jullie als kopers is er een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Behalve de omschrijving van wat precies is verkocht voor welke prijs, is ook van belang wanneer wordt overgedragen, wie de kosten van de overdracht betaalt, of en tegen welke datum er een waarborgsom of bankgarantie moet worden gesteld, en tot welk bedrag en datum jullie een financieringsvoorbehoud maken.

 

Om te voorkomen dubbele verkoop van je huis binnen een half jaar te voorkomen, kan je het koopcontract al vast door de notaris te laten voorinschrijven bij het kadaster.

 

Levering

Voor de overdracht van een woning, bedrijfsgebouw of grond is een notariële akte nodig. Op basis daarvan wordt het Kadaster bijgewerkt. Voor de akte moet de notaris van alles onderzoeken: de tussen de verkoper en de koper gemaakte afspraken, de juridische status van het perceel, wie precies de bevoegde partijen zijn en hoe de overdracht wordt betaald. Noaber notarissen  zorgt er op basis daarvan voor dat de verkoper zijn geld op tijd krijgt en dat de koper krijgt wat hij mocht verwachten. Vaak zijn er bijzonderheden, soms ook onverwacht, die van de notaris alle nodige aandacht krijgen. Het kopen van een huis is een serieuze zaak, waar veel geld mee is gemoeid.

 

Koop en verkoop van jouw huis

Jullie plek onder de zon. Die moet dan wel helemaal van jullie zelf zijn. Noaber notarissen legt niet alleen de levering definitief voor je vast in de akte, maar ook belangrijke bijkomende aspecten, zoals overdrachtsbelasting en eventuele gemeentevoorwaarden en erfdienstbaarheden (zoals een recht van overpad) komen bij de akte helder in beeld. Koopt je, dan wilt je weten wat je krijgt.

 

Jullie huis is ook je spaarpot. Verkoop je, dan wil je geen gedoe achteraf met de koper. Alle bijzonderheden van het verkochte huis die boven tafel komen worden daarom in de akte vermeld. De aflossing van de oude hypotheek uit de koopsom wordt door Noaber notarissen voor jou geregeld. De opbrengst van de verkoop is dan verder voor jou.

 

Overdrachtsbelasting

Voor woningen int de Staat via de notaris 2% Overdrachtsbelasting over de koopprijs. Betreft het geen woning, dan is de Overdrachtsbelasting meestal 6%.

 

Omzetbelasting

Verkoop je als ondernemer nieuwe onroerende zaken, dan is de heffing van omzetbelasting een belangrijk aandachtspunt. Noaber notarissen weet hoe het zit. Als het nodig is, vragen wij voor jouw situatie op tijd om het standpunt van de belastingdienst. Een juist advies zal voor jou tot relevante belastingbesparingen leiden.

 

Hypotheek

Op basis van de koopovereenkomst zoeken jullie de juiste financiering. Dat kan bij een bank, maar ook via een tussenpersoon, zoals een makelaar of assurantiekantoor. Ook particulier geld lenen is soms mogelijk, bijvoorbeeld van familie. Daar kan Noaber notarissen je belastingtips over geven. En als je nog geen 40 bent, mag je eenmalig meer dan € 100.000 belastingvrij geschonken krijgen.

 

Jullie inkomens zijn voor de financiering van belang, evenals jullie vooruitzichten, hoeveel eigen geld je inbrengt, of je nog gaat (ver)bouwen, de uiteindelijke waarde van het huis. Tot een bepaalde leensom is het vaak mogelijk gebruik te maken van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Het kost je wat, maar de bank loopt geen risico meer van een lagere waarde dan de veilingopbrengst. Daardoor is de rente veel lager en verdien je het terug.

 

De meeste geldverstrekkers zullen hypothecaire zekerheid vragen met het huis als onderpand. Vaak willen ze ook dat een levensverzekering wordt afgesloten. Een opstalverzekering is verplicht.

Voor de hypotheekrenteaftrek is het sinds 2013 verplicht dat je tenminste in 30 jaar “annuïtair” aflost.

 

Bij de notaris wordt het huis officieel aan jou overgedragen en in het kadaster ingeschreven, wordt de hypotheek gevestigd en wordt de koopprijs en betaald.

 

Gaan jullie samenwonen, dan is het verstandig in een samenlevingscontract vast te leggen wat ieder heeft ingebracht en hoe gehandeld moet worden bij uit elkaar gaan of overlijden. Je kan je partner aanwijzen voor jouw nabestaandenpensioen.

 

Met meer nauwkeurigheid kan je via een testament bepalen wat er met het huis gebeurt na jouw overlijden en na het overlijden van jouw partner. Wie erft wat en wie wikkelt het af?

 

Een testament is altijd belangrijk als je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Heb je ook kinderen, dan is een op jouw situatie afgestemd testament onmisbaar. Voor jonge kinderen kan je een voogd aanwijzen. Daarnaast kan een algemene volmacht (of levenstestament) problemen voorkomen, als je jouw eigen zaken niet meer zou kunnen regelen.

 

De voorbereidingstijd van dit product is ongeveer 5 weken.