Oversluiten hypotheek

592,00

Je hebt betere voorwaarden gevonden voor jouw hypotheek. De offerte is al getekend. Door de hypotheek krijgt de bank een betere positie dan een gewone schuldeiser.

Category:

Beschrijving

Je hebt betere voorwaarden gevonden voor jouw hypotheek. De offerte is al getekend. Door de hypotheek krijgt de bank een betere positie dan een gewone schuldeiser.
Omdat er een andere geldverstrekker is, moet je opnieuw voor een hypotheekakte naar de notaris. Die zorgt er ook voor dat jouw oude hypotheek wordt afgelost.

 

Het geld komt uit de nieuwe hypotheek. Daarmee worden de aflossing, kosten en belastingen betaald. De notaris stuurt jou een afrekening.

 

– FEIT: voor aftrekbaarheid van de rente op de vanaf 2013 geleende gelden voor de eigenwoningschuld (de hypotheek van de koper), is aflossing in 30 jaar verplicht gesteld door middel van annuïteiten

– hypotheekstelling door koper (met toestemming van eventuele echtgenoot of geregistreerde partner), zodat de hypotheekverstrekker minder risico loopt en daarom een groot bedrag tegen een relatief lage rente kan uitlenen: de hypotheekverstrekker krijgt een betere positie dan een gewone schuldeiser, en wel op de volgende vier manieren; niet bij iedereen bekend, maar het staat in vrijwel alle hypotheekakten:

– – I. de administratie van de hypotheekverstrekker is volledig bewijs, tenzij je tegenbewijs levert: de hypotheekverstrekker maakt het zich zelf gemakkelijk door deze omkering van de bewijsregels

– – II. de hypotheek wordt ingeschreven bij het kadaster, zodat de hypotheekverstrekker geen risico loopt als het huis een andere eigenaar krijgt: als de schuldenaar niet betaalt wordt het huis door de hypotheekverstrekker verkocht, wie ook de eigenaar is: het huis glijdt de hypotheekverstrekker niet door de vingers

TIP Vandaar ook dat de hypotheek van de verkoper bij de levering moet worden geroyeerd.

– – III. als het verkeerd gaat, wordt het huis door de hypotheekverstrekker geveild; uit de verkoopopbrengst wordt eerst de hypotheekverstrekker afgelost, ten hoogste voor wat je dan schuldig bent en ten hoogste voor het bedrag dat in de akte is genoemd, dat laatste maximumbedrag vermeerderd met het in de akte genoemde opslag-bedrag voor eventuele renteachterstanden en kosten: de hypotheekverstrekker krijgt als eerste zijn geld

TIP een hoger inschrijvingsbedrag maakt het voor jou lastiger om later hypothecair geld te lenen bij een andere, tweede hypotheekverstrekker

TIP voor het geven van een tweede hypotheek aan een andere, tweede hypotheekverstrekker is schriftelijke toestemming nodig van de eerste hypotheekverstrekker

– – IV. toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hypotheekverstrekker, waaronder bepalingen die je verplichten de waarde van de woning op peil te houden; onder andere is daarom schriftelijke toestemming van de hypotheekverstrekker nodig om de woning te verhuren, te verbouwen, een andere bestemming te geven, onderdelen weg te nemen of slecht te beheren; als je volgens de rechter de woning niet goed beheert, mag de hypotheekverstrekker dat gaan doen op jouw kosten

TIP bij overtreding wordt de lening opeisbaar; pas dus op en vraag bij twijfel om toestemming

– eventuele nationale hypotheekgarantie (NHG): Als bij onverhoopte veiling de woning te weinig oplevert, betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen het tekort aan de hypotheekverstrekker. Die loopt daardoor minder risico en kan je een lagere rente bieden. De lagere rente weegt doorgaans ruimschoots op tegen de door de hypotheekverstrekker voor de NHG aan koper in rekening te brengen administratiekosten.

 

 

extra’s

– Horen er meerdere kadastrale percelen bij het huis, dan kost ieder extra perceel extra onderzoekswerk.

– Komt de nieuwe hypotheek van een andere geldverstrekker dan die van de bestaande hypotheek, dan wordt extra werk verricht voor het opvragen van de daarvoor benodigde toestemming van de bank.

– Is een andere notaris betrekken bij de uitbetaling van de gelden wegens daar op de zelfde dag te tekenen akten, dan moet dat via een speciale procedure op elkaar worden afgestemd.

 

TIP Bij de nieuwe hypotheek bekijk je ook of andere belangrijke zaken nog wel goed zijn geregeld. Laat je daarover van tevoren door de notaris adviseren over testamenten en levenstestamenten.]

 

Dit product heeft een voorbereidingstijd van ongeveer 5 weken