Levering

512,00

Je hebt een bestaand huis of grond gekocht. Nu is nog persoonlijk eigendom op naam van de verkoper, maar het koopcontract is al getekend.

Category:

Beschrijving

Je hebt een bestaand huis of grond gekocht. Nu is nog persoonlijk eigendom op naam van de verkoper, maar het koopcontract is al getekend. Als koper mag je de notaris kiezen: Noaber notarissen of Noaber Productnotaris, de webwinkel. Jij als koper hoeft de koopsom niet van de bank te lenen.  Je hebt genoeg geld om de koopprijs, overdrachtsbelasting en kosten te betalen. Met de akte van de notaris wordt het huis bij het kadaster op jouw naam gezet.

 

De notaris zorgt er ook voor dat de verkoper zijn geld krijgt en dat zijn oude hypotheek wordt afgelost.

 

De leveringsakte wordt ingeschreven in het Kadaster. Daardoor gaat de eigendom over op jullie als koper. Als kopers krijgen jullie een afschrift per post nagestuurd, waarop de datum en nummer van inschrijving in het register zijn vermeld. Dat wordt jullie eigendomsbewijs.

afrekeningen

Het geld komt van jou als koper. Daarmee worden de koopprijs, kosten en belastingen betaald. De notaris stuurt aan jou  en verkoper een afrekening.

De courtagenota van de makelaar van de verkoper wordt meestal via de afrekening van de notaris geïnd.

Kosten om de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper in orde te maken, zoals royement van zijn hypotheek, vererving, echtscheiding of het door verkoper aan de koper moeten opleggen van “kettingbedingen” en geven van informatie over bestaande erfdienstbaarheden,  vallen meestal niet onder de “kosten koper”. Die kosten gaan niet over de eigendomsovergang zelf, maar zijn bijkomstige verplichtingen van de verkoper om zijn leveringsverplichting aan koper na te kunnen komen. Zulke kosten worden dan bij de verkoper in rekening gebracht.

Bij verkoop door een ondernemer kan soms Omzetbelasting over de koopprijs worden berekend. De kosten om dat uit te zoeken worden in rekening gebracht.

Wordt een appartementsrecht overgedragen, dan worden extra kosten gemaakt vanwege het uitzoeken van bepalingen en het opvragen van cijfers bij de vereniging van eigenaars.

Is een andere notaris betrekken bij de uitbetaling van de gelden wegens daar op de zelfde dag te tekenen akten, dan moet dat via een speciale procedure op elkaar worden afgestemd, wat extra werkzaamheden zijn.

 

TIP Zowel voor jou (jullie) als koper als voor de verkoper kunnen testamenten en levenstestamenten belangrijk zijn. Laat je daarover van tevoren door de notaris adviseren.

 

TIP Als samen startende kopers heb je meestal ook veel belang bij een goed samenlevingscontract. Dat kan tegelijk worden geregeld. De combinatie is voordelig

De voorbereidingstijd van dit product is ongeveer 5 weken