Werkwijze: naar de notaris

Meestal begin je met een vrijblijvend intakegesprek bij de notaris, kandidaat-notaris of notarisklek. Deze neemt met je door hoe uw specifieke wensen het best kunnen worden uitgevoerd. Wij maken een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Als aan het eind van het gesprek duidelijk is geworden wat je wilt regelen, kan meestal ook al een indicatie van de kosten worden gegeven. Blijkt het om veel voorkomende zaken te gaan, dan kan zelfs een harde prijsafspraak worden gemaakt. Een kort, oriënterend gesprek over een algemene vraag is GRATIS.

Wij luisteren naar je en stellen u de juiste vragen. Is jouw keus eenmaal gemaakt, dan gaat ons team voortvarend voor je te werk. De zorg laat je gerust aan ons over. De uitvoering van uw opdracht is gericht op het door jou gewenste resultaat: jouw wensen worden deskundig en vlot uitgewerkt en helder toegelicht. Dat is precies wat je van Noaber notarissen verwacht.

Meestal heb je binnen een week na de bespreking het concept van de nodige akten ter beoordeling thuis gekregen. Daarbij krijg je een toelichting in begrijpelijke taal. Voor veel akten kan je ook meteen al afspreken, wanneer je wilt komen tekenen.

Maakt de vestiging, voortzetting of aflossing van een hypotheek deel uit van de opdracht, dan zijn wij afhankelijk van de snelheid van jouw bank. Houd in die gevallen rekening met tenminste een maand.

Bij de ondertekening van de akte wordt alles inhoudelijk met je doorgenomen. Je weet wat u ondertekent. Van de akte die je tekent, krijg je van ons een officieel afschrift.

Juridische en Fiscale deskundigheid

Met kennis van de wetten en regels over personen en goederen helpt Noaber notarissen je belasting te besparen. Wij zijn bij uitstek de adviseur die jouw wensen rechtsgeldig kan vastleggen. Al jouw adviseurs hebben hun eigen specialiteit. Met hen werken wij uiteraard graag samen, om samen het voor jou beste resultaat neer te zetten.

Second opinion

Lastige zaken kunnen vaak op meer manieren worden opgelost. Bijvoorbeeld de afwikkeling van een nalatenschap, overdracht van een bedrijfspand of overdracht van aandelen in een vennootschap kunnen zulke zaken zijn. Niet altijd is aan te geven welke oplossing het best is. Wel wil je graag zelf kunnen kiezen, met een heldere inschatting van de bij elke oplossing te verwachten gevolgen. Op jouw verzoek beoordelen wij de oplossing die een ander aan je had voorgesteld.