Met een cadeau wil je iemand een plezier doen.

Maar de zakelijke schenking is bedoeld om niet te veel belasting of eigen bijdrage voor het verpleeghuis te hoeven betalen. Het is een verschuiving van vermogen, waarbij de schenker armer wordt en de begiftigde rijker. Dat heeft fiscale gevolgen die tegen elkaar afgewogen moeten worden. Schenken moet daarom op de juiste momenten en op de juiste manieren gedaan worden, bijvoorbeeld als onderdeel van een bedrijfsopvolging. Noaber notarissen helpt je graag deze puzzel op te lossen.

Jouw familievermogen kan zonder onnodige erfbelasting (successierecht) aan volgende generaties worden overgedragen. Ook kan door ouders ieder jaar flink worden bespaard op hun Inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing box 3). Als een ouder in een verpleeghuis wordt opgenomen, kan door op tijd naar de notaris te gaan, het bedrag van hun eigen bijdrage lager worden. Dat kan door middel van schenkingen.

Jouw kinderen
Een cadeau kan gevolgen hebben voor jouw belastingheffing. Soms is dat juist de bedoeling: met slim schenken kan je belasting besparen, vooral “erfbelasting” (successierecht). Ook de eigen bijdrage voor het verpleeghuis (via de Wet Langdurige Zorg) kan worden beperkt door slim te schenken. Noaber notarissen brengt scherp voor je in beeld wat je bij schenkingen beter wel en niet kan doen. Vaak is een meerjarenplan de beste oplossing. Ook de gevolgen voor de inkomstenbelasting worden meegewogen. Zijn jouw kinderen minderjarig? Bij testament kan je een of meer voogden aanwijzen, die voor jouw kinderen kunnen zorgen als je (beiden) zou overlijden voordat je kinderen meerderjarig zijn. Als je overlijdt, is er wettelijk al veel geregeld tussen jouw echtgenoot of partner en kinderen, maar nog niet alles is optimaal voor jouw persoonlijke situatie. En wat als de laatste overlijdt? Niet alleen in de onderlinge verhouding, maar ook voor de belasting wil je goed zitten. Noaber notarissen stelt voor jou het juiste testament op.

Schenken en estate planning
Een cadeau kan ook fiscale gevolgen hebben. Soms is dat juist de bedoeling: met slim schenken kan je belasting besparen, vooral “erfbelasting” (successierecht). Ook de   eigen bijdrage voor het verpleeghuis (tot van € 31828,80 per jaar volgens de WLZ – voorheen AWBZ) kan worden beperkt door slim te schenken. Laat je scherp in beeld brengen wat je bij schenkingen beter wel en niet kan doen. Vaak is een meerjarenplan de beste oplossing, waarbij ook jouw gevolgen voor de inkomstenbelasting worden meegewogen In een schenkingsakte staan alle voor de schenking relevante bepalingen vermeld en blijft altijd duidelijk wie al wat heeft gekregen. Wordt meer geschonken dan is vrijgesteld, of wordt een bijzondere vrijstelling gebruikt, dan wordt aangifte “schenkbelasting” gedaan.

Schenken kan ook “op papier”. Daarvoor is een notariële akte nodig en een jaarlijkse renteverplichting van minimaal 6%. Daarom worden dit soort schenkingen vaak herroepbaar gemaakt. Soms ook is een lening in de familie mogelijk, al dan niet met hypotheekstelling. En vermogende ouders kunnen hun kinderen fiscaal vriendelijk op weg helpen, door hen geld te lenen of te schenken.

De algemene vrijstellingen van 2023 voor schenkingen van ouders aan kinderen zijn € 6.035,00 per jaar. Tot het kind of zijn echtgenoot (of geregistreerde partner) 40 jaar is, kan dat bedrag eenmalig worden verhoogd tot € 28.947,00.

Daarnaast of in plaats daarvan kunnen ouders aan kinderen onder de 40 jaar eenmalig € 60.298, schenken voor het gebruiken van een studie. Voor het aankopen van een eigen woning mag er aan kinderen onder de 40 jaar eenmalig een bedrag van € 28.947,00 geschonken worden. Schenken heeft voor kinderen én ouders gevolgen voor de Inkomstenbelasting. Hoe komt vermogen zo voordelig mogelijk bij de volgende generatie en hoe houdt je de WLZ-eigen bijdrage zo laag mogelijk?

Estate planning
Een fiscaal optimale keuze mag je echter niet hinderen in het leven dat je wilt leiden. Dat is de opgave. Bij iedereen is het antwoord anders. Bij estate planning worden een gelukkig leven en gunstige belastingheffing met elkaar in evenwicht gebracht. Dat is specialistisch werk. Samen met jou worden jouw keuzes vastgelegd, zodat je voor nu en de toekomst alles hebt gedaan wat mogelijk is. Uiteindelijk blijkt bij overlijden het belang van estate planning. Goed doordachte testamenten zijn het sluitstuk van jouw persoonlijke en fiscale wensen. Kinderen en kleinkinderen kunnen € 22.918,00 belastingvrij erven en echtgenoten € 723.526,00. Het tarief kan voor kinderen oplopen tot maar liefst 20% en voor kleinkinderen tot 36%. Andere erfgenamen hebben slechts een vrijstelling van € 2.418,00 en het percentage kan voor hen oplopen tot zelfs 40%.

Samen met Noaber notarissen maak je het beste plan voor jouw fiscale toekomst en die van de volgende generaties. Daar doe je het voor.

Je bepaalt zelf wat je wilt. Noaber notarissen zorgt voor jouw estate planning.

In de loop van de tijd verandert veel: de wet, jouw persoonlijke situatie, maar ook jouw opvattingen over wat juist is. Bij Noaber notarissen houdt je jouw estate planning actueel.