Zijn de statuten niet meer van deze tijd of moet de BV een ander doel, een andere naam of een andere statutaire vestigingsplaats krijgen, dan kunnen de statuten worden gewijzigd. Ook als je op de aandelen gestort kapitaal belastingvrij aan je zelf wilt terugbetalen, moeten de statuten van de BV worden aangepast. Alle statuten van vóór 1 oktober 2012 zijn achterhaald door de invoering van de nieuwe flex-wet. Wil je maar een beperkte aanpassing en is er maar één soort (gewone) aandelen, dan zijn bij Noaber Productnotaris, de webwinkel, nieuwe helemaal nieuwe statuten bij de prijs inbegrepen