Een beetje genot is ook genot

Op 24 januari 2014 heeft de Rechtbank Den Haag nog eens bevestigd wat we al vreesden: Ook een beetje vruchtgenot leidt al tot vruchtgebruik. Overlijdt een vruchtgebruiker (vaak de ouders), dan wordt de eigenaar (vaak de kinderen) met te nauwe familiebanden voor de volledige waarde van het huis aangeslagen voor erfbelasting (successierecht). In de wet…

Schulden in de nalatenschap

Schulden gaan over op erfgenamen, zodra zij de nalatenschap hebben aanvaard. Dat kan tot nare verrassingen leiden. Als te weinig bezittingen worden nagelaten, moeten de erfgenamen zelfs persoonlijk het tekort bijpassen. Vandaag werd bekend dat de wet zal worden aangepast. Als ècht onbekende schulden opdoemen, kan een erfgenaam die schuld alsnog ontlopen. Hij moet dan…