Kies de juiste geschillenclausule – 14 november 2018

In een samenlevingscontract was een clausule opgenomen over geschillen over de uitleg van de opgenomen bepalingen. Omdat het geschil ging over de omvang van het te verdelen vermogen en de manier van verdelen oordeelde de Rechtbank Noord-Holland dat de geschillenregeling niet van toepassing was. Dat zou anders zijn als in de clausule zou staan dat…

Bereikbaarheid – Jaarwisseling

Vanwege de jaarwisseling is ons kantoor beperkt geopend. Op maandag 31 december 2018 zijn wij tot en met 12:15 uur geopend. Op dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari 2019 zijn wij gesloten. Vanaf donderdag 3 januari 2019 zijn wij weer geopend tijdens onze reguliere kantoortijden en zijn wij u weer graag van dienst. Wij…

Vooraf kiezen voor de kantonrechter

De Rechtbank Zeeland heeft geoordeeld dat het niet mogelijk is om te kiezen voor geschillenbeslechting door de Kantonrechter in plaats van door de Rechtbank. Deze “forumkeuze” kan pas worden gemaakt nadat het geschil is ontstaan en dan nog slechts door partijen samen. In 2013 besliste de Rechtbank Rotterdam ook al zo. Een wet die voorafgaande…