Vrijwillig finaal verrekenen alsof er gemeenschap van goederen zou zijn

In moderne huwelijkse voorwaarden staat vaak dat bij overlijden wordt afgerekend alsof er algehele gemeenschap van goederen zou zijn geweest. In deze zaak waren er ouderwetse huwelijkse voorwaarden, waarbij die afrekening alleen op verzoek zou plaatsvinden. Naast die huwelijkse voorwaarden waren er ouderwetse testamenten gemaakt, waarmee de weduwe het vruchtgebruik van de nalatenschap kreeg. Het…

Notaris mag niet meewerken aan kruislings schenken voor de eigen woning

Iedereen mag éénmaal meer dan € 100.000 belastingvrij schenken iemand die nog geen 40 jaar is. Voor de tweede schenking wordt soms een bondgenoot gezocht, die ook een tweede schenking belastingvrij wil doen. Volgens de Staatssecretaris van Financiën werkt dat niet. Hij vindt het een “samenstel van rechtshandelingen”, “derdenbeding” en “voorwaarde”. Dat staat aan de…

Het kind kan kiezen wie zijn vader is

De rechter kan op verzoek van een kind vaststellen, dat de juridische vader (de echtgenoot van de moeder) niet de biologische vader is. Volgens de wet moeten de nodige verzoeken ingediend worden binnen drie jaar nadat het vermoeden is ontstaan. De Rechtbank Amsterdam heeft in een bijzondere situatie uitgemaakt dat die wettelijke termijn in strijd…

Tussentijdse verrekening op basis van huwelijkse voorwaarden

Een man betaalde aan zijn echtgenote een groot bedrag. Het Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigde de eerdere uitspraak van de Rechtbank, dat zij daarover schenkbelasting moest betalen. De echtgenoten stelden ten onrechte dat de betaling een verrekening ter uitvoering van hun huwelijkse voorwaarden betrof. Zij hadden namelijk verzuimd hun huwelijkse voorwaarden aan te passen, voordat de betaling…