Vrijwillig finaal verrekenen alsof er gemeenschap van goederen zou zijn

In moderne huwelijkse voorwaarden staat vaak dat bij overlijden wordt afgerekend alsof er algehele gemeenschap van goederen zou zijn geweest. In deze zaak waren er ouderwetse huwelijkse voorwaarden, waarbij die afrekening alleen op verzoek zou plaatsvinden. Naast die huwelijkse voorwaarden waren er ouderwetse testamenten gemaakt, waarmee de weduwe het vruchtgebruik van de nalatenschap kreeg. Het…