Het kind kan kiezen wie zijn vader is

De rechter kan op verzoek van een kind vaststellen, dat de juridische vader (de echtgenoot van de moeder) niet de biologische vader is. Volgens de wet moeten de nodige verzoeken ingediend worden binnen drie jaar nadat het vermoeden is ontstaan. De Rechtbank Amsterdam heeft in een bijzondere situatie uitgemaakt dat die wettelijke termijn in strijd…