Tussentijdse verrekening op basis van huwelijkse voorwaarden

Een man betaalde aan zijn echtgenote een groot bedrag. Het Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigde de eerdere uitspraak van de Rechtbank, dat zij daarover schenkbelasting moest betalen. De echtgenoten stelden ten onrechte dat de betaling een verrekening ter uitvoering van hun huwelijkse voorwaarden betrof. Zij hadden namelijk verzuimd hun huwelijkse voorwaarden aan te passen, voordat de betaling…