Het kind kan kiezen wie zijn vader is

De rechter kan op verzoek van een kind vaststellen, dat de juridische vader (de echtgenoot van de moeder) niet de biologische vader is. Volgens de wet moeten de nodige verzoeken ingediend worden binnen drie jaar nadat het vermoeden is ontstaan. De Rechtbank Amsterdam heeft in een bijzondere situatie uitgemaakt dat die wettelijke termijn in strijd…

Tussentijdse verrekening op basis van huwelijkse voorwaarden

Een man betaalde aan zijn echtgenote een groot bedrag. Het Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigde de eerdere uitspraak van de Rechtbank, dat zij daarover schenkbelasting moest betalen. De echtgenoten stelden ten onrechte dat de betaling een verrekening ter uitvoering van hun huwelijkse voorwaarden betrof. Zij hadden namelijk verzuimd hun huwelijkse voorwaarden aan te passen, voordat de betaling…