Kies de juiste geschillenclausule – 14 november 2018

In een samenlevingscontract was een clausule opgenomen over geschillen over de uitleg van de opgenomen bepalingen. Omdat het geschil ging over de omvang van het te verdelen vermogen en de manier van verdelen oordeelde de Rechtbank Noord-Holland dat de geschillenregeling niet van toepassing was. Dat zou anders zijn als in de clausule zou staan dat…