Vrijwillig finaal verrekenen alsof er gemeenschap van goederen zou zijn

In moderne huwelijkse voorwaarden staat vaak dat bij overlijden wordt afgerekend alsof er algehele gemeenschap van goederen zou zijn geweest. In deze zaak waren er ouderwetse huwelijkse voorwaarden, waarbij die afrekening alleen op verzoek zou plaatsvinden. Naast die huwelijkse voorwaarden waren er ouderwetse testamenten gemaakt, waarmee de weduwe het vruchtgebruik van de nalatenschap kreeg. Het…

Notaris mag niet meewerken aan kruilings schenken voor de eigen woning

Iedereen mag éénmaal meer dan € 100.000 belastingvrij schenken iemand die nog geen 40 jaar is. Voor de tweede schenking wordt soms een bondgenoot gezocht, die ook een tweede schenking belastingvrij wil doen. Volgens de Staatssecretaris van Financiën werkt dat niet. Hij vindt het een “samenstel van rechtshandelingen”, “derdenbeding” en “voorwaarde”. Dat staat aan de…